top of page
Anchor 1

#12

תשוקה

10 יוצרים | 240 שעות | 10 יצירות

1. תשוקה

נעמי צורף

ביום הראשון ללימודי פילוסופיה אומרים לך - עכשיו את באוניברסיטה, אבל איפה זה אוניברסיטה? 

אוניברסיטה זה בניינים? אוניברסיטה זה דשא? אוניברסיטה זה דפים? איפה זה אוניברסיטה?

 

בימי מגפה, כשאני מסתכלת עליך מבעד למסך, עולה בי - 

איפה זה תשוקה

זה באיברים? זה ברטיבות? במילים?

איפה זה תשוקה?

זה בגעגוע? בזכרונות?

איפה זה תשוקה? 

 

ומול הדפים הריקים 

ומול נעלי טיולים 

וברחוב פיין מול חדרים אדומים

איפה זה תשוקה? 

 

אולי מי שנגזלה לו מכונת הנשמה בימי מגפה עולמית יודע 

2. Lust 2020

נטע רבינוביץ׳

רולו - שרשרת ׳תשוקה׳ - Lust 2020

4. שאלה של זמן

Liya Jacobi

רולו - שרשרת ׳תשוקה׳ - שאלה של זמן

3. כאן היה מגע

זיו בן פורת

כאן היה מגע.

כן, נותרו סימנים -

כמו לקרוא

בכף יד

את תבנית הזמנים.

 

אך רגעי המגע,

וחולפים הזמנים.

גם לזה כמו לזה

עוד ישנם סימנים.

 

רק קמטים נותרים

וקווים רשומים: כאן

היה מגע

5. Inclusa

Sigal Arie

6. איזון - מאמץ משותף

שירי מלר

רולו - שרשרת ׳תשוקה׳ - איזון- מאמץ משתף

7. תדמייני שאת עכבר

נטע פולברמכר

8. Searching

עוז וירט

9. יוניברס

סולי עיני פיינשטיין

רולו - שרשרת ׳תשוקה׳ - searching
רולו - שרשרת תשוקה - יוניברס

10. יום הולדת

ורד בן ציון

- היוצרים.ות -

נעמי צורף

bottom of page