top of page
Anchor 1
סוד.gif

#16

סוד

10 יוצרים | 240 שעות | 10 יצירות

1. סוד

גמא פריד

2. אין שם

מיכאל שבדרון

3. אין שם

אורית אנגל

4. Time Lapse

Sivan Sebbag

5. כנס למעגל

יאיר צוקרמן

פעם, לפני הרבה מאוד שנים, לא ידעו, אולי לרגע תהו,

אבל לא ידעו, שכדור הארץ מסתובב סביב צירו. היו בטוחים שהוא קרש, שהוא Flat,

יענו פלטה, 

ולא ידעו שעגול הוא.

ולכן, חיו את החיים בקו ישר, אחיד, ללא תזוזות.

מה הכוונה? למשל...

חגים,

חגים הם תוצאה של מעגליות, מעגליות כזו שחוזרת ונשנית. העולם ראה שאנשים חיים במעגלים, אז הגיב להם. עשה קצת בלאגן, רעידת אדמה שם, מגיפה במקום אחר, טורנדו, סופות, מה לא. 

רק שיצאו קצת מהזרם.

                שיצאו כבר!

פעם כך תהו...

                    כך טענו!

עד שקטנו וקטנו...

בהתחלה זה התחיל בקטנה, כמה ימים בשבוע, נגדיר את זה "עבודה!"

כן, כך זה נקרא, עבודה, תלך, תחזור, תעשה רפטטיבי, 

                                 תלך, תחזור....

                                 תעשה...רפטטיבי...

עד שמאסו, אמרו, "רגע רגע רגע...כי עגול הכדור הוא? רק בגלל זה?"

"כן, ברור, מה זאת אומרת...מה, כי הכל מעגלי..." ענו,

"מה למשל?",

           "מה זאת אומרת, הכל!" 

            זה הולך ככה, כך חשבו:

יש כדור, יש גולה, יש עט כדורי, יש תנועה מעגלית

 (זה ברור),

יש עיגול שהוא רדיוס שאסור לצאת או מותר להיכנס, יש ידית, 

מעגלית, כן, מעגלית! כדורית כזו, אז בכלל...

מה?!...יש מלא, 

                מה...יש לך נורית שמהבהבת, יש לך לוגו - סמליל קטן, יש לך כפתור בדש הבגד,

יש לך ביצה! 

                מה... יש לך גם...

"רגע, שנייה!" אמרו, "ביצה היא אליפסה".

"אז ביצה היא אליפסה, אז מה?"

"אז, לפעמים רחוק לפעמים קרוב,

                      לפעמים קיץ לפעמים חורף,

                                  לפעמים יש לחות ולפעמים זה בכלל רוח."

אז יש גם אליפסה,

              נו באמת, 

                    נגיד, 

                      Whatever,

                                  שיהיה

מה זה זה, אה? מה זה??!!

-

-

-

-

-

-

                                                                                   (Figure #1 - Illustration) 

זמן זה "זה", ברור, זה מה שזה,

עבודה אמרתם? הרי שם ראו, יש זמן, נקרא לו ה"בין לבין", 

בעבודה, כן?

בין לבין כביסה, בין לבין אוכל, בין לבין שינה, בין לבין לקום לעבודה, בין לבין נרוץ, בין לבין אחד על השנייה, בין לבין זרוקים, בין לבין מייבש, בין לבין נישואין!! 

(מזל טוב!! הוא ואת זה לגמרי את והוא וכמובן שהשמלה...ואוו,

 וכמובן שאתה, יא אללה, 

איזה גבר אתה אה,

 שיחקת אותה אתה, ואוו, כמה בין לבין יהיה לכם, והילדים...הילדים...) 

בין לבין החיים עצמם, בין לבין מתגרשים

(טוב אמרנו מהתחלה, את והוא זה ממש לא הוא ואת,

ואתה, היה ברור, נו, אמרנו לך שזה לא והתעקשת שכן), 

בין לבין לקחת שאכטה...

ואז זה יוצר עוד בין לבין, שלא התכוונת שיהיה, 

                       אבל עוד, עוד, עוד בין לבין,

בין לבין להכין בשביל הבין לבין הבא...בשביל הבין לבין...

ככה רפטטיבי בין לבין...בין לבין...בין לבין...

 

אז ככה טענו...

לא המצאתי, שתדעו. 

זה הכל התחיל מהFlat שחשבו.

חשבו רחוק, אלה, אה? 

נכון? 

כן, כן, ככה חשבתי...שהם חשבו.

ככה זה,

התחיל בקטנה, כבר אמרתי.

עכשיו קצת התעצם...

מה זאת אומרת, מה התעצם? נו, כל הבין לבין, אתם יודעים.

כל הבין לבין.

6. מתגרשים 

אינדה מרטינז צסלסקי

7. cara con muchos ojos

Magdalena Fraga Lauhirat

8. להיות

כלנית מלכין

9. Has Been

יעל רביד

10. Two

SharonRB

- היוצרים.ות -

גמא פריד

bottom of page