top of page
Anchor 1

#10

בשר

10 יוצרים | 240 שעות | 10 יצירות

1. נשארת בבית

אבישג גיל

2. House On Earth

רועי מלמד

רולו - שרשרת ׳בשר׳ - יצירה 1
רולו - שרשרת ׳בשר׳ - יצירה 2

3. #שירהמיסמס

עידו גרינברג @mismas

רולו - שרשרת ׳בשר׳ - יצירה 3

4. Whoever knows me, Knows me not.

Eyes & Scissors

השתתפתי בשיח לאחרונה,

חבר טען שישנה מראה המשקפת את ה"אני האמיתי",

אותה אמת השאר רואים כשאינם מסתכלים אל תוך עייני,

והתחלתי לתהות, היכן האני האמיתי?

האם אני צריכה מראה כדי לדעת את האני האמיתית...?

עצמתי את עיני ושם מצאתי אותה.

אותי.

אותך.

רולו - שרשרת ׳בשר׳ - יצירה 4

5. עכשיו די

גיל-לי כהן

6. עוף כבוס

טל שינדל

7. ראיה חותכת

יואב בן-משה

רולו - שרשרת ׳בשר׳ - יצירה 7

8. לימון

אורנה שפירא

רולו - שרשרת ׳בשר׳ - יצירה 8

9. חזיונות

שירה עדן

רולו - שרשרת ׳בשר׳ - יצירה 9

10. דיוקן על ספה

רוני פיקסלר

רולו - שרשרת ׳בשר׳ - יצירה 10

- היוצרים.ות -

אבישג גיל

bottom of page